Spektakle Teatru Praktycznego mają swoje  źródło w zaangażowanym społecznie Teatrze Forum stworzonym w latach 60-tych przez brazylijskiego reżysera teatralnego Augusto Boala.  Teatr Forum jest dialogiem pomiędzy publicznością, a sceną (a nie tylko grą aktorską na scenie i biernym odbiorem treści przez widownię – tak jak to jest w tradycyjnych formach teatralnych).

Teatr Forum koncentruje się na problemach grup marginalizowanych, np.  migrantów, więźniów, mniejszości  narodowych, seksualnych, ludzi uzależnionych, osób doświadczających każdego rodzaju przemocy.

Boal powiedział, że Teatr Forum to „próba dla rzeczywistości” i tak właśnie bywa, że często podczas spektaklu rodzi się wiele możliwości rozwiązań problemów i  konfliktów, a wybór dokonuje się już w rzeczywistości.

W Teatrze Forum sceny pokazywane są dwa razy. Pierwszy pokaz przedstawia scenę lub spektakl, w którym główny bohater przeżywa konflikt, z którym nie wie, jak sobie poradzić. Podczas drugiej odsłony widzowie, zwani spect-aktorami są zapraszani na scenę by zastąpić bohatera i zmienić bieg wydarzeń. Wszelkie rozwiązania, pomysły, strategie są możliwe. Pozostali aktorzy improwizują reakcje swoich bohaterów stojących przed każdą nową interwencją, tak aby umożliwić szczerą analizę faktycznych możliwości i wykorzystanie tych pomysłów w prawdziwym życiu. Wszyscy Spect-aktorzy mają takie samo prawo do interwencji by odegrać swoje pomysły.

Teatr Praktyczny zaangażowany społecznie

Poprzez podnoszenie świadomości i doskonalenie umiejętności społecznych, służy poprawie relacji i tworzeniu harmonijnej współpracy w  systemach (firmy, szkoły, rodzina, inne systemy)

Spektakle Teatru Praktycznego oprócz nietypowej jak dla A. Boala grupy odbiorców i traktowania historii jako zbioru różnych problemów, różnią się też technicznie. U A.Boala można zmieniać sytuacje wchodząc w role głównych bohaterów.W spektaklach Teatru Praktycznego widzowie mają możliwość wchodzenia w każdą postać jeżeli uznają, że główny bohater/ka sam nie jest w stanie sma zmienić swojej sytuacji. To podejście jest uzasadnione naszym założeniem, że bardzo często systemy wykluczają jednostki, które są słabsze i nie mają wsparcia. Te same jednostki w innych systemach ujawniają swoją jakość i dają sobie świetnie radę.

Odbiorcy naszych projektów

Osoby,  które chcą zrozumieć mechanizmy i  problemy typowe dla funkcjonowania  w systemach: nieujawniane i nierozwiązywane konflikty, brak wiedzy i umiejętności komunikacyjnych, niejawne i nierespektowane zależności, układy formalne i nieformalne, bierną lub agresywną postawę w reakcjach na napięcia i pojawiające się trudności itp i zdobyć wiedzę i umiejętności żeby sobie z nimi radzić

Po zobaczeniu całego obrazu zależności widzowie Teatru Praktycznego mają szansę na świadomą interwencję w sytuacje, które przed chwilą zobaczyli, mogą spróbować własnej strategii , wejść w dowolną rolę  i zmienić relacje,w jakimś obszarze  działania.

Dokonanie zmiany w ten sposób podnosi umiejętności niezbędne do pracy w zespole tj. asertywność, otwartą komunikację, ujawnianie i rozwiązywania konfliktów, świadome podejmowanie decyzji, ustalanie osobistych wartości i priorytetów, pilnowanie celu w realizacji zadań itp.

Interwencja nie przynosi konsekwencji dla interweniującego, co różni to doświadczenie od realnych sytuacji.