Experiential learning (Uczenie się przez doświadczenie) daje możliwość doświadczenia całkowicie nowej sytuacji, wglądu we własne emocje, a w konsekwencji przewartościowania przekonań i zachowań. Następnie uczestnicy analizują możliwości zastosowania przeżytych doświadczeń w codziennych wyzwaniach zawodowych i prywatnych. Experiential Learning jest na świecie top trendem w rozwoju pracowników już od dawna. W Polsce pracodawcy również zaczynają szukać bardziej efektywnych form szkoleń – od dwóch lat EL jest najbardziej pożądanym sposobem rozwijania kompetencji pracowników. Model interaktywnej edukacji prezentowany poniżej wpisuje się w ten nowoczesny trend. Teatr Praktyczny wykorzystuje E.L. także w systemie rodzinnym – pozwalając uczestnikom zmieniać na scenie i przenosić doświadczenie do rzeczywistości.

Autorski Model Interaktywnej Edukacji dla biznesu

Proponujemy autorski, interaktywny rodzaj szkoleń i eventów,  które prowokują do eksperymentowania, doświadczania i wprowadzania zmian w życiu. Oglądanie sytuacji z zewnątrz, pozwala ludziom wyjść poza uwikłania emocjonalne i stres, którym poddani są gdy znajdują się w samym środku konfliktu lub trudności, Po byciu  obserwatorem proponujemy interaktywne doświadczanie podnoszące kompetencje społeczne,  będąc w rolach, a więc bez osobistych konsekwencji.

Model-czysty

Spektakl interaktywny

W spektaklu sceny pokazywane są dwa razy. Pierwszy pokaz to szereg scen pokazujących nierozwiązane konflikty głównej bohaterki/bohatera w relacjach, w systemie, który widz widzi jako całość złożonych procesów. Zwykle jesteśmy uwikłani w jeden wątek i nie rozumiemy dlaczego rzeczy się dzieją, ucieka energia, czujemy niepokój i lęk.

Interwencje

Podczas drugiego pokazu  widzowie mają możliwość: interwencji w oglądane sceny i proponowania swoich  strategii działania.W interwencjach nie chodzi o spektakularne rozwiązania, ale o próbę dla samego siebie. Często podczas interwencji zdarza się prawdziwe laboratorium interakcyjne i powstaje nowy scenariusz. Okazuje się, że można wpłynąć na sytuacje w zupełnie nieoczekiwany sposób.

Po każdej interwencji następuje refleksja i podsumowanie. Dają one szansę na przeanalizowanie różnych strategii działań, ujawnienie motywacji. Widzowie mogą zadawać bohaterom pytania w celu zrozumienia motywów i intencji, poznania faktów lub nawiązania z postacią bliższych relacji.

Interwencje są zarówno interesująca dla osoby, która wchodzi w doświadczenie na scenie jak i dla osób , które oglądają sytuację z widowni. Pojawia się dużo emocji i pomysłów „ ja bym to zrobił/ła inaczej”.  Interwencje są z jednej strony doskonałym bodźcem do próbowania różnych zachowań bez konsekwencji, bo odbywają się w warunkach fikcyjnych, jak i zabawą. Niejednokrotnie sytuacje, które tworzą osoby z widowni są zabawne, czasem zaskakujące, nigdy jednak się nie powtarzają. Pozwala to widzom na zobaczenie różnorodnych możliwości zachowań i rozwiązań.

Interwencje – główna bohaterka

Widzowie, mają możliwość interwencji w oglądane sceny i zmiany zachowania głównej bohaterki /bohatera – pokazując co mogła/mógł zrobić inaczej w poszczególnych sytuacjach i w relacjach z pozostałymi bohaterami.

Interwencje –  inni

W drugiej części interwencji widzowie mają możliwość wejścia w role pozostałych postaci, występujących w historii. Taka interwencja ma sens wtedy gdy oceniamy, że bez wsparcia innych osób z systemu główna bohaterka/bohater nie ma szansy na rozwiązanie problemu /na  zmianę swojej sytuacji.

Podczas interwencji aktorzy improwizują, adekwatnie do nowych zachowań interweniującej osoby, swojej roli i kontekstu spektaklu.

Facylitowane spotkanie zespołu w rolach z aktorami

Akcje rozpoczynają aktorzy, ale zainspirowani sytuacją na scenie widzowie mają możliwość wspólnego stworzenia jednej sytuacji – spotkanie całego zespołu w firmie lub całej Rodziny w domu. Widzowie stają się bohaterami spektaklu, spotykają się razem i ustalają, co można dalej zrobić aby np. Rodzina lub firma poradziła sobie w zaistniałej sytuacji . W ten sposób widzowie mają szansę zbliżać się do rzeczywistych rozwiązań będąc w rolach.

O tym czy  Spotkanie zespołu lub  rodziny  w rolach się odbędzie  decydują odbiorcy przed spektaklem,  gdyż jest to pogłębiona praca i wymaga chęci i więcej czasu

Interaktywne szkolenia z zastosowaniem elementów dramy

Podczas szkoleń uczestnicy poznają mechanizmy rządzące konfliktem, sposoby ich rozwiązywania oraz doskonalą swój warsztat umiejętności miękkich potrzebny do zdrowych relacji oraz twórczej i efektywnej współpracy.

Zawartość edukacyjna szkoleń zależy od potrzeb klienta. Zakres tematyczny obejmuje pracę z konfliktem, efektywną komunikację, budowanie zespołu, efektywność osobistą, Life-Work-Balance. Szkolenia to wiedza merytoryczna i szereg sytuacji, scen organizowanych przez uczestników w ramach pracy indywidualnej i grupowej. Scenariusze scen i ćwiczeń budujemy w oparciu o spektakle: realne sytuacje z firmy lub rodziny, a także o strategie interwencyjne stosowane przez uczestników w spektaklu. Pracujemy cyklem Kolba dając uczestnikom możliwość refleksji nad możliwościami zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach zawodowych.

Wykorzystanie technik dramowych powoduje, że uczestnicy angażują się na trzech poziomach: fizycznym – zaangażowanie ruchu ciała w trakcie improwizacji, emocjonalnym – zaangażowanie emocji w trakcie wchodzenia w role, intelektualnym – w dyskusjach i podsumowaniach po improwizacjach.

Szkolenie najczęściej proponujemy po spektaklu i interwencjach. Ale jest też możliwość włączenia go pomiędzy elementy np. pomiędzy interwencje, a spotkanie (zespołu) w rolach, lub przed spektaklem – wtedy spektakl jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności. Każda z opcji jest możliwa i jest zależna od potrzeb i celów.

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdziesz w dziale Oferta.

Narzędzia

Improwizacje z aktorami

Oprócz działań zaproponowanych w modelu oferujemy także coaching i facylitację zespołową

Coaching Zespołowy

W naszym modelu celem coachingu jest wprowadzenie do realnych sytuacji w miejscu pracy, wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu, w tym komunikacji i rozwiązywania konfliktów w relacjach indywidualnych i grupowych. W odróżnieniu od szkoleń, które dostarczają wiedzę i rozwiązania, coaching koncentruje się na wdrożeniu zmian w życie.

Facylitacja procesu

Celem facylitacji jest tworzenie warunków do pełnego ujawnienia się możliwości grupy, wspieranie każdego jej członka do pełnego wykorzystania możliwości uczenia się, rozwiązywania konkretnych problemów…