Konflikt jest naturalnym zjawiskiem. Sam w sobie nie jest ani dobry ani zły. Nabiera wartości pozytywnej lub negatywnej zależnie od tego, w jaki sposób zostanie potraktowany. Aby zarządzać konfliktem, czy sobą w konflikcie trzeba go poznać i oswoić.

List od konfliktu

Gdy nie masz lęku przede mną i chcesz porozmawiać, aby znaleźć dla mnie odpowiednią drogę rozwoju, to poddaję się procesowi, raczej spokojnie, ale gdy udajesz, że mnie nie ma, to muszę eskalować z dużą mocą , często jest to dość agresywne – co zresztą bardzo lubię, bo wtedy uwalniam wszechobecne napięcie i oczyszczam atmosferę

Idea:

Na poziomie potencjalnym konflikt jest zawsze gotowy do akcji, bo warunki, które muszą być spełnione, to przynajmniej dwie strony, pomiędzy którymi jest zależność. Każda grupa, która spotyka się w określonym miejscu, czasie, celu musi założyć pojawianie się konfliktu, wobec tego dobrze jest przygotować się na jego przyjęcie.Po poznaniu konfliktu jego istoty, narzędzi i własnych tendencji w reakcji można zarządzać konfliktem bardziej świadomie, co przekłada się na podniesienie kompetencji społecznych, lepsze relacje ze sobą i innymi i świadome bycia pożądanym pracownikiem. Obecnie o przyjęciu do pracy decydują przede wszystkim kwalifikacje, ale o zwolnieniu z pracy brak umiejętności społecznych – zarządzanie sobą w konflikcie jest jedną z ważniejszych kompetencji

Odbiorca:

zapraszamy: Osoby dorosłe, które chcą doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania konfliktem i sobą w konflikcie – dla samych siebie i dla ludzi, z którymi współpracują.

Program:

 1. Istota i mechanizm konfliktu
 2. Komunikacja, emocje i zachowania w konflikcie
 3. Metody zarządzania konfliktem
 4. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów – Negocjacje i mediacje
 5. Osobisty styl zarządzania sobą i innymi w sytuacjach konfliktowych. Uczymy się, że to od nas zależy czy konflikt będzie siłą destrukcyjną, czy szansą, aby dotrzeć do własnych potrzeb i świadomie zarządzać sobą lub innymi w konflikcie i powodować rozwój.

Powyższe moduły są zestawem rozbudowanych tematów. Warsztat jest tworzony z powyższych modułów, po wcześniejszym ustaleniu potrzeb. Każdy z nich może stanowić oddzielną całość.

Metody:

Poznajemy konflikt i doskonalimy umiejętności komunikacji poprzez doświadczenie, w sposób kreatywny i bezpieczny, używając do tego różnych metod i technik przede wszystkim technik dramowych, ale także burzy mózgów, metody paradoksu, elementów debaty oksfordzkiej, zamiany butami i innych.

Podczas szkolenia  w bezpieczn, kontrolowany sposób doświadczamy sytuacji konfliktowych, będąc w rolach i w sytuacjach fikcyjnych.

Korzyści:

 • Akceptacja faktu, że konflikt jest zjawiskiem naturalnym.
 • Rozróżnianie  konfliktu od przemocy – często w firmach znanej pod określeniem mobbing.Każde z tych zjawisk wymaga innej reakcji lub interwencji.
 • Pobudzanie siebie i innych do działania przez zapraszanie do „gry w konflikt” co jest ważne gdy grupa jest w fazie stagnacji
 • Przenoszenie  konfliktów z poziomu ukrytego do świadomości grupy i je rozwiązywanie
 • Doskonalenie w sobie umiejętności, wiedzy i procedur potrzebnych do bycia w roli negocjatora i mediatora. min poznanie  technik komunikacji
 • Rozpoznawanie  postaw: agresywnych, pasywnych, manipulacyjnych
 • Porozumiewanie się z innymi w sposób asertywny.
 • Rozpoznawanie sytuacji, w których powinna zachodzić komunikacja instrumentalna, a kiedy ekspresywna co pomaga świadomie zarządzać sobą w różnych zawodowych sytuacjach.

Kontynuacja szkolenia:

Zapraszamy do pogłębiania wiedzy o technikach dramowych osoby, które mają wiedzę o komunikacji i konflikcie: “Techniki dramowe w oswajaniu  konfliktu”

prowadzenie: Ewa Brzozowicz