Proponujemy formułę budowania zespołu lub jego integrowania poprzez pracę twórczą – tworzenie i pokazanie interaktywnego spektaklu teatralnego* opartego o doświadczenia, potrzeby uczestników oraz chęci i czas jaki temu poświęcą.

Idea

“harmonijna współpraca to złożony proces, a nie fakt”

Siłą zespołu jest wykorzystane wszystkich członków z ich różnymi, przekonaniami przyzwyczajeniami, poglądami, talentami. Paradoks współtworzenia polega na tym jak z różnorodności zbudować jedność. Jak wydobywając i rozwijając indywidualność i samodzielność, ukierunkować wszystkie wysiłki na realizację wspólnych celów zachowując szacunek dla różnic. W idealnym  zespole wykorzystujemy potencjał członków (którzy są w rolach ) przy zachowaniu ich niezależności jako ludzi. Potrafimy stworzyć nową jakość, która jest czymś więcej niż prosta sumą mocnych stron poszczególnych  jednostek ( synergia grupowa)

Dla kogo?

Zespoły: powstające, potrzebujące integracji lub równowagi,  krok przed wypaleniem zawodowym.

Program

Podczas szkolenia uświadamiamy i doświadczamy podstawowych aspektów budowania, funkcjonowania i współpracy zespołów tj.

  • fazy funkcjonowania  zespołu -praktyczne przechodzenie przez proces
  • komunikacja pomiędzy osobami i rolami,
  • kreatywne i interaktywne spojrzenie na siebie i innych w procesie tworzenia spektaklu interaktywnego*,
  • pokaz formy teatralnej (na zakończenie szkolenia)

Jest możliwość dodatkowych spotkań w celu dopracowania scen w spektaklu, doskonalenia komunikacji i umiejętności improwizacji i pokazania spektaklu zaproszonym gościom.

*spektakl który budujemy jest formą Teatru Praktycznego, w którym wykorzystuje się działania teatralne jako sposób podnoszenia poziomu świadomości, kompetencji społecznych i współpracy w systemach.

Korzyści

  • Zrównoważenie pracy zawodowej innym kreatywnym działaniem – co zapobiega wypaleniu,
  • tworzenie spektaklu na ważny dla zespołu i firmy temat, szukanie  rozwiązań  problemów pojawiających się w odegranej historii  – diagnoza i próba zmiany, w sposób twórczy.
  • poznanie artystycznej  strony siebie i innych członków zespołu, 
  • rozróżnianie ról, od osób, które te role pełnią w firmie, 
  • większa świadomość procesów i mechanizmów, lepsze relacje w firmie co powoduje  większą efektywność.

prowadzenie: Ewa Brzozowicz