Liczne badania wskazują, że ponad wszystkimi innymi czynnikami to osoba nauczyciela jest głównym czynnikiem który inspiruje, kultywuje i zaraża uczniów entuzjazmem do nauki. Jak można być wzorem do naśladowania, gdy człowiek ledwo żyje po nieprzespanych nocach, nie dojada i żyje w ciągłym stresie?

Chcąc być bardziej efektywni staramy się zrobić więcej i szybciej. Szybko zauważamy, że praca „dłużej i ciężej” nie wystarcza. Zmęczenie, stres powodują drażliwość, zapominanie o ważnych sprawach, brak uważności, błędy, konflikty w pracy i w rodzinie. Równowaga jest niezbędna do zachowania dobrego zdrowia i energii, zmniejszenia stresu, poprawy wydajności pracy i szczęścia osobistego.

Cele szkolenia

Znalezienie sposobów na efektywniejsze życie poprzez dbanie o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym, przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi do lepszego radzenia sobie ze stresem. Zamiast koncentrować się na tym jak zrobić więcej i szybciej – będziemy skupiać się na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów własnej energii.

Podczas warsztaów uczestnicy wypracują swoją osobistą listę technik zarządzania swoją energią oraz osobisty plan ich wdrażania.

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie oraz sposoby dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym, przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi do lepszego radzenia sobie ze stresem. Zamiast koncentrować się na tym jak zrobić więcej i szybciej – będziemy skupiać się na tym jak dbac o siebie i swoją energetykę.

Podczas szkolenia uczestnicy wypracują swoją osobistą listę technik zarządzania swoją energią oraz osobisty plan zarządzania sobą.

Program

1. Równowaga – co to dla mnie znaczy?
2. Moje role w życiu – obszary równowagi
3. Określenie przeszkód w osiąganiu równowagi
4. Nastawienie do wyzwań i zmian
5. Równowaga a stres
6. Zarządzanie czasem czy energią?
7. Cztery filary efektywności osobistej
8. Co jest ważne – ujawnianie konfliktów wewnętrznych i ustalanie priorytetów
9. Mój osobisty plan zarządzania sobą.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy mogą oczekiwać następujących korzyści

  1. Zrozumienie własnych celów, potrzeb, i świadome zarządzanie sobą i swoją energią w kontekście zawodowym i pozazawodowym
  2. Zmniejszcie frustracji i zwiększenie własnej efektywności,
  3. Podniesienie jakości i skuteczności funkcjonowania w miejscu pracy
  4. Zmniejszenie poziomu stresu
  5. Lepsze samopoczucie
  6. Umiejętności wygospodarowania czasu na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań

 

Dla kogo

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.

Metody

Prowadzimy szkolenie poprzez doświadczenie, w sposób kreatywny i bezpieczny, używając do tego różnych metod i technik przede wszystkim technik dramowych, ale także burzy mózgów, metody paradoksu, elementów debaty oksfordzkiej, zamiany butami i innych.

Podczas szkolenia  w bezpieczn, kontrolowany sposób doświadczamy sytuacji konfliktowych, będąc w rolach i w sytuacjach fikcyjnych.

Prowadzenie:

Michalina Frączek, Ewa Brzozowicz