Uczeń może konstruktywnie rozwiązywać konflikty, tylko wtedy gdy nauczyciele  potrafią  robić to lepiej od niego, rozróżniają konflikt od przemocy, rozpoznają swoje umiejętności i ograniczenia w stosunku do tych zjawisk i stale poszukują twórczych alternatywnych rozwiązań w różnych trudnych sytuacjach w szkole.

Program szkolenia

  1. Zagadnienia,które są ważne w zrozumieniu konfliktu i zjawiska przemocy adekwatnego reagowania na nie.
  2. Mechanizmy, które rządzą konfliktami, różnice pomiędzy przemocą, a konfliktem  oraz różnice w  reagowaniu na te różne od siebie zjawiska.
  3. Zjawisko kozła ofiarnego jako oczywistego zjawiska przemocy, które ma miejsce w  systemie szkolnym
  4. Jak różne przekonania, decyzje, poglądy, zamykają nas i tworzą konflikty wewnętrzne (poziom ukryty) i jak długo nieujawniane zmieniają energię i atmosferę w szkole, wpływają na rozwój, postrzeganie świata oraz relacje z ludźmi.
  5. Cechy konfliktu wewnętrznego (poziom ukryty) i zewnętrznego (poziom jawny) i konsekwencje nie reagowania lub niewłaściwego reagowania
  6. Mediacje i negocjacje, których  można używać w systemie szkolnym do rozwiązywania konfliktów (najważniejsze elementy)
  7. Doświadczenie siebie jako osoby i roli w systemie szkolnym:  jako negocjatorki/negocjatora oraz mediatorki/ mediatora w różnych relacjach szkolnych (równorzędnych i hierarchicznych) nauczyciel, dyrektor, pedagog, psycholog szkolny, rodzic, oraz uczniowie

Drama w szkoleniu

Techniki dramowe zastosowane podczas szkolenia pomagają w doświadczeniu, dzięki któremu uczestnicy mają szansę na głębsze zrozumienie konfliktu i modelowanie zachowań. Podczas szkolenia stosujemy między innymi następujące techniki dramowe:  pomniki, image theatre, fotografia, krytyk wewnętrzny, karty ról, ring bokserski, śledzenie myśli, improwizacje i inne.

Techniki dramowe pozwalają doświadczyć siebie w konflikcie jednak w rolach i fikcyjnych sytuacjach, które są specjalnie opracowane aby doświadczenie było bezpieczne, podnoszące umiejętności i przynoszące zrozumienie i refleksje:

Prowadząca:

Ewa Brzozowicz