Kiedyś zawód nauczyciela miał wysoką rangę społeczną co dawało wysoką pozycję każdemu nauczycielowi. Dzisiaj,  każdy nauczyciel musi budować swoją pozycję indywidualnie 

Trudne obszary w pracy nauczyciela

  1. Zewnętrzne: coraz więcej zobowiązań i odpowiedzialności narzuconych przez systemu
  2. Wewnętrzne szkolne: konflikty, przemoc, stereotypy i uprzedzenia (płeć, narodowość i inne) zarówno uczniów wobec siebie jak nauczycieli na temat uczniów
  3. Wewnętrzne osobiste: stres i wypalenie zawodowe, często mała wiedza o swoim rzeczywistym potencjale albo nieużywanie go, często kompleksy wynikające z materialnego statusu
  4. Brak wiedzy i narzędzi do naturalnego i rzeczywistego kontaktu z młodymi ludźmi (uczniami), wychodzącego poza rolę kogoś kto ma wyższą rangę (co jest naturalne dla roli nauczyciela).

Korzyści ze szkoleń:

Nasz program edukacyjny dla nauczycieli jest przemyślany i tak skonstruowany, aby pozwolił nauczycielom czuć się pewnie w szkole i poza nią: w relacjach z innymi nauczycielami, przełożonymi, uczniami i ich rodzicami; wchodzić w relacje z innych ról takich jak Coach, Mediator ale też spotkać się z konfliktem, w szkoleniu Sztuka rozwiązywania konfliktów, zobaczyć i doświadczyć technik relaksacyjnych i poznać zasady bycia w równowadze w szkoleniu  Sztuka równowagi – Life Work Balance”, poznać narzędzia do szybkiego, nielinearnego zapisywania myśli, albo pozwalać sobie na bycie sobą i zrzucanie z siebie wszystkich ról podczas spotkań rozwojowych Sztuka coachingu .

W całym naszym programie dla nauczycieli mamy pośredni, aczkolwiek niezwykle ważny cel: zmienić myślenie na temat wzorca “dobry uczeń”  z podejścia polskiego na brytyjskie

Podejście polskie:

Uczeń jest grzeczny, bo siedzi cicho i odpowiada zapytany, umie zadaną lekcję i nie zdaje za dużo pytań, jest posłuszny i  słucha nauczyciela

Podejście brytyjskie:

Uczeń jest twórczy bo poszukuje alternatyw,  jest aktywnie zaangażowany w lekcje, współtworzy ją : komentuje, zadaje pytania, bierze udział w dyskusji, myśli niezależnie, słucha innych, potrafi krytycznie ocenić pracę swoją i innych,

Nasze szkolenia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem elementów dramy praktycznej.

Certyfikaty

Po każdym szkoleniu nauczyciele otrzymują certyfikat. Po szkoleniu dla coachów i przeprowadzeniu jednej sesji otwartej nauczyciele otrzymują zaświadczenie Szkolny Coach (school coach).

Po szkoleniu dla mediatorów i poprowadzeniu jednej sesji mediacyjnej otwartej otrzymują zaświadczenie Mediator Szkolny (school mediator) wydany przez Instytut Rozwiązywania konfliktów.