Sylwia TomkiewiczAktorka, instruktorka teatralna

Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody dramy. Wyreżyserowała spektakle teatralne: „ Dyskoteka”, “Sklep z zabawkami”, „Księżniczka na ziarnku grochu” oraz zrealizowała filmy: “Senne poszukiwania”, „Przesłuchanie”. Jest trenerem kreatywności w międzynarodowym Programie Kreatywności ”Destination Imagination”. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim o specjalizacji: animacja społeczno-kulturalna oraz rocznego „Studium Terapii przez Sztukę” przy Teatrze Ludowym w Krakowie. Uczęszczała do Ogniska teatralnego „U Machulskich” i brała udział w licznych warsztatach teatralno-dramaturgicznych. Jest instruktorką teatralną w Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie, gdzie prowadzi dziecięcą i dwie młodzieżowe grupy teatralne.  W ramach prowadzonych zajęć uczy dzieci kreatywnego rozwiązywania problemów, szukania innowacyjnych rozwiązań i pozytywnej współpracy. W maju 2014 wyjechała z 6-osobową grupą dzieci na światową Olimpiadę Kreatywności w Knoxville do Stanów Zjednoczonych. Od zakończenia studiów w 2010 roku, prowadzi działania aktywizujące różne grupy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć animacyjnych i teatralnych: z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi, młodzieżą gimnazjalną i licealną oraz dorosłymi. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli w ramach szkoleń dla trenerów kreatywności w programie „Destination Imagination”.  Przez 5 lat pracowała w biurze Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci Młodzieży „Korczak” przy Stowarzyszeniu „Assitej”. Była odpowiedzialna m.in. za: koordynację działań 20-stu wolontariuszy oraz koordynację happeningów, które odbywały się przed każdym festiwalowym spektaklem. Zajmowała się również: obsługą widowni festiwalowej, współpracą z kasami warszawskich teatrów, kontaktem i współpracą z zespołami teatralnymi występującymi na festiwalu.