WARSZTATY PROAKTYWNE dla kobiet 50+

Obyło się 10 jednodniowych warsztatów Pro aktywnych, z 5 grup tematycznych prowadzone metodą dramy.  Każdy warsztat był realizowany 2 razy. Przed każdym spotkaniem był sprawdzany poziom wiedzy uczestniczek  Okazało się,  że każdy pojedynczy warsztat miał inną dynamikę i inne tematy okazywały się ważne – co wymagało dużej uważności na potrzeby konkretnej grupy i manewrowanie zawartością merytoryczną warsztatów. Ewaluacja pokazała, że 100% (92% bardzo wysokie oceny, 8% wysoki) uczestniczek osiągnęło dużą satysfakcję   było zadowolonych merytorycznie z poziomu warsztatów.

 Opis zawartości merytorycznej grup tematycznych

1) Komunikacja rozwiązywanie konfliktów : Rodzaje komunikacji (komunikacja niewerbalna i werbalna) ,  bariery w komunikacji, pytania otwarte / zamknięte, techniki aktywnego słuchania, parafrazowanie, emocje w komunikacji, konflikt, a przemoc, konflikt wewnętrzny, negocjacje,

2) Budowanie postawy asertywnej: Postawy (agresywna, bierno agresywna , pasywna asertywna) komunikat Ja (FUKO), informacja zwrotna, asertywne wyrażanie siebie : prośby, pochwały, polecenia, krytyki, asertywna odmowa.

3) Budowanie Wizerunku i autoprezentacja Podstawy wiedzy na temat kolorów( analiza kolorystyczna uczestniczek), sylwetka i budowanie zestawów ubraniowych uczestniczek na jej podstawie, skóra, pielęgnacja makijaż ( dzienny, korekcyjny, wieczorowy, sceniczny), Naturalne metody dbania o piękno ( odżywianie, naturalne sposoby dbania o skórę), Przekonania a uroda. Elementy autoprezentacji i praktyczna autoprezentacja uczestniczek po warsztacie. Niektóre uczestniczki zgodziły się na zaprezentowanie ich autoprezentacji na filmie KOBIETA +/-

4) Kreatywność: Myślenie lateralne,( 6 myślowych kapeluszy DeBono, Myślenie reaktywne, Myślenie pytajne, Konwergencyjne i dywergencyjne) bariery w myśleniu kreatywnym i metody ich przezwyciężania, strumień świadomości, ćwiczenia – gimnastyka  umysłu, mapy myśli, tworzenie krótkiej formy teatralnej.

5) Świat proaktywny: Mapa marzeń, plany, cele Misja – kreowanie misji indywidualnej i grupowej, marzenia, tworzenie mapy marzeń, przekonania na temat marzeń i ich realizacji, cele ( SMART), planowanie etapów do realizacji celów,