Warsztaty Sztuka Równowagi: Life-Work-Balance to dla organizacji sposób, by budować efektywność i zaangażowanie, motywację i dobrą atmosferę zespole. Dla pracowników to sposób na zrozumienie siebie, własnej energetyki, rozpoznanie swoich celów i podniesienie efektywność we wszystkich obszarach życia, na pełnienie swoich ról – zawodowych i pozazawodowych – z zaangażowaniem, energią i satysfakcją.

W dzisiejszych czasach stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, zarówno osobistymi jak i zawodowymi. Chcąc być bardziej efektywni staramy się zrobić więcej i szybciej. Szybko zauważamy, że praca „dłużej i ciężej” nie wystarcza. Zmęczenie, stres powodują drażliwość, zapominanie o ważnych sprawach, brak uważności, błędy, konflikty w pracy i w rodzinie. Nawet wysokie zarobki, nie są w stanie zrekompensować braku równowagi. A właśnie ta równowaga jest niezbędna do zachowania dobrego zdrowia i energii, zmniejszenia stresu, poprawy wydajności pracy i szczęścia osobistego.

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie oraz sposoby dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym, przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi do lepszego radzenia sobie ze stresem. Zamiast koncentrować się na tym jak zrobić więcej i szybciej – będziemy skupiać się na tym jak dbac o siebie i swoją energetykę.

Podczas szkolenia uczestnicy wypracują swoją osobistą listę technik zarządzania swoją energią oraz osobisty plan zarządzania sobą.

Program

1. Równowaga – co to dla mnie znaczy?
2. Moje role w życiu – obszary równowagi
3. Określenie przeszkód w osiąganiu równowagi
4. Nastawienie do wyzwań i zmian
5. Równowaga a stres
6. Zarządzanie czasem czy energią?
7. Cztery filary efektywności osobistej
8. Co jest ważne – ujawnianie konfliktów wewnętrznych i ustalanie priorytetów
9. Mój osobisty plan zarządzania sobą.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy mogą oczekiwać następujących korzyści

  1. Zrozumienie własnych celów, potrzeb, i świadome zarządzanie sobą i swoją energią w kontekście zawodowym i pozazawodowym
  2. Zmniejszcie frustracji i zwiększenie własnej efektywności,
  3. Podniesienie jakości i skuteczności funkcjonowania w miejscu pracy
  4. Zmniejszenie poziomu stresu
  5. Lepsze samopoczucie
  6. Umiejętności wygospodarowania czasu na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań

W zespole i firmie można oczekiwać następujących korzyści:

  1. Większe zaangażowanie pracowników
  2. Lepsza atmosfera w zespole
  3. Większa efektywność działania zespołu

Dla kogo

Szkolenie jest kierowane do pracowników organizacji na wszystkich szczeblach.

Metody

Prowadzimy szkolenie poprzez doświadczenie, w sposób kreatywny i bezpieczny, używając do tego różnych metod i technik przede wszystkim technik dramowych, ale także burzy mózgów, metody paradoksu, elementów debaty oksfordzkiej, zamiany butami i innych.

Podczas szkolenia  w bezpieczn, kontrolowany sposób doświadczamy sytuacji konfliktowych, będąc w rolach i w sytuacjach fikcyjnych.

Prowadzenie:

Michalina Frączek, Ewa Brzozowicz