Wprowadzenie systemu szkoleń Teatru Praktycznego daje wymierne korzyści zarówno organizacjom, jak i poszczególnym pracownikom. Oferujemy unikalne połączenie spektaklu i technik dramowych, dzięki którym uczestnicy mają szansę doświadczyć, w  typowych  sytuacje, do jakich może dochodzić w systemach takich jak: firma, organizacja,  szkoła , jak rozwiązywać konflikty w grupie,  efektywniej współpracować, rozwijać umiejętności interpersonalne i osiągać wspólnie lepsze wyniki. Dzięki możliwości doświadczania sytuacji konfliktowych oraz eksperymentowania z własnymi zachowaniami i reakcjami innych osób.Uczestnicy szkoleń Teatru Praktycznego szybko przyswajają sobie nowe umiejętności i wdrażają je w miejscu pracy.

Konkretne Umiejętności

W przedstawieniu teatralnym każdy aktor ma do odegrania własną rolę, ale sukces sztuki zależy od umiejętności współpracy na scenie. Dlatego zespół musi ćwiczyć wspólnie, by osiągnąć zamierzony efekt. Podobnie w firmie, w której każdy pracownik ma swoje zadania, jednak może je skutecznie realizować jedynie w interakcji z innymi. Tak jak aktor przygotowuje się do odgrywania roli w przedstawieniu, tak i uczestnicy warsztatów Teatru Praktycznego nabywają umiejętności zarządzania zespołem, efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Podczas zajęć doświadczają zachowań potrzebnych im do osiągnięcia sukcesu w codziennych zadaniach, ale także w życiu osobistym.

Bezpieczne podejmowanie ryzyka

Teatr Praktyczny zachęca uczestników do wyjścia poza strefę komfortu w bezpiecznych warunkach, w których mogą eksperymentować z nowymi umiejętnościami.

Uczestnicy  działają , doświadczając  sytuacji konfliktowych w kontrolowany sposób „pod ochroną roli”. Teatr Praktyczny daje im tym samym wyjątkową możliwość spojrzenia na własne postawy i reakcje drugiej strony z bezpiecznego dystansu. W ten sposób mogą oni bez obaw eksperymentować z różnymi zachowaniami i otrzymywać informacje  zwrotne będąc w roli – zawsze mogą powiedzieć,że to tylko rola. Poprzez bycie w rolach poznają lepiej zarówno siebie samych, jak i swoich współpracowników.

Praktyka

Jak można zostać gwiazdą sceny? Osiągnąć sukces?

Praktyka, praktyka, praktyka. Nasza metoda zawiera ten kluczowy element pracy każdego aktora. Pod okiem doświadczonych trenerów uczestnicy warsztatów zachęcani są do eksperymentowania, podejmowania kolejnych prób,a także otrzymują indywidualną informację zwrotną i coaching, które wzmacniają nowe umiejętności i wydobywają ich potencjał.

Refleksja

Autorefleksja jest kluczowym elementem w pracy aktora. Trzeba poznać siebie, zanim będzie można skutecznie grać kogoś innego. To samo dotyczy uczestników naszych warsztatów. Refleksja stymulowana przez techniki  dramowe oraz poprzez informację zwrotną od trenera i innych uczestników jest integralnym elementem naszej metody.