Jeżeli chcecie Państwo by Wasza firma przyciągała najlepszych kandydatów, aby pracownicy byli zaangażowani i rosła efektywność… proszę rozważyć temat komunikacji damsko męskiej.

Proponujemy interaktywne warsztaty, które dostarczą cennych informacji o tym jak wykorzystać różnice by osiągać lepsze rezultaty.

Idea

Będziemy zajmować się:

 • biznesem – wg badań istnieje duża korelacja pomiędzy wynikami przedsiębiorstw a różnorodnością zatrudnionych w nich osób. Firmy, stawiające na różnorodność osiągają lepsze rezultaty.
 • Wyzwaniami – kobiety nadal są mniejszością na wyższych stanowiskach menedżerskich
 • Zaangażowaniem – a raczej przyczynami jego braku i sposobami na budowanie
 • Rozwiązaniami: budowaniem zrozumienia i współpracy pomiędzy męskim i kobiecym podejściem do pracy i komunikacji.

Program

 1. Różnice biologiczne i ich wpływ na komunikację
 2. Różnice w postrzeganiu rzeczywistości
 3. Anima i Animus w nas
 4. Męski i kobiecy styl komunikowania się
 5. Metody efektywnej komunikacji z płcią przeciwną
 6. Przyczyny konfliktów w miejscu pracy
 7. Rozwiązywanie konfliktów
 8. Potencjał w różnorodności

Korzyści

Dzięki warsztatom uczestnicy:

 • Nauczą się rozpoznawać zarówno męskich jak i żeńskich aspektów pracy
 • Doświadczą męskich i żeńskich stylów komunikowania się.
 • Nauczą się jak rozpoznać i wykorzystywać potencjał własnej męskości i kobiecości
 • Nauczą się jak efektywnie komunikować się z płcią przeciwną
 • Dowiedzą się w jaki sposób brak zrozumienia różnorodności może wpływać na konflikty w miejscu pracy

W zespole i firmie po warsztatach można oczekiwać:

 • Większego zrozumienia
 • Lepszej atmosfery i współpracy
 • Większego zaangażowania pracowników
 • Rozwiązywania konfliktów na bieżąco
 • a w efekcie większej efektywności działania

Metody

Doskonalimy umiejętności  poprzez doświadczenie, w sposób kreatywny i bezpieczny, używając do tego różnych metod i technik przede wszystkim technik dramowych, ale także burzy mózgów, metody paradoksu, elementów debaty oksfordzkiej, zamiany butami i innych.

Podczas szkolenia w bezpieczny, kontrolowany sposób uczestnicy doświadczają różnych sytuacji będąc w rolach i w sytuacjach fikcyjnych.

Dla Kogo

Szkolenie skierowane jest dla pracowników i kadry menedżerskiej, zespołów – wszędzie tam, gdzie pracują mężczyźni i kobiety i gdzie istnieje potrzeba większego zrozumienia i efektywniejszej pracy zespołów.

Prowadzenie

Michalina Frączek