W ofercie Teatru Praktycznego proponujemy projekty oparte o Model Teatru Praktycznego oraz szkolenia, które są poza modelem. Zarówno w jednej jak i drugiej kategorii wykorzystujemy  techniki dramowo – teatralne oraz założenia Cyklu Kolba, jako narzędzia do osiągnięcia celu.

W projektach opartych na modelu najpierw zapraszamy do udziału w interaktywnym spektaklu – “Firma”, który stanowi bazę merytoryczną, do przeprowadzenia szkolenia.  Po spektaklu proponujemy trzy tematy szkoleniowe: sztuka zarządzania konfliktem, Sztuka równowagi w życiu, Sztuka budowania i integrowania zespołu

Stworzyliśmy także projekt Teatr Relacji Rodzinnych i spektakl  “Rodzina”, który od grudnia jest pokazywany w Scenie Lubelskiej  30/32. W spektaklu skupiamy się na relacjach w rodzinie. Może to zainteresować każdą osobę dorosłą, która chciałaby poznać perspektywę każdej roli w systemie, zdiagnozować przyczyny zachowań każdej postaci i ewentualnie spróbować zainterweniować w sytuacje, które mogą zmienić nie tylko życie głównych bohaterów, ale wpłynąć na cały system (tak jak w to jest w efekcie motyla).

Obecnie tworzymy nowy projekt Teatr Relacji  Szkolnych, a w nim  spektakl “Szkoła”

Grupy docelowe

Projekty i szkolenia kierujemy, szczególnie do dwóch grup odbiorców: do pracowników firm  oraz do nauczycieli.

Aby zapoznać się z naszą oferta – proszę kliknąć na odpowiednie szkolenia w panelu bocznym strony.

___________________________________________

*David Kolb traktuje proces uczenia jako pewien cykl opierający się na doświadczeniach jednostki i ich analizie. W cyklu Kolba wyróżniono cztery etapy: doświadczanie, refleksja, generalizowanie i konfrontowanie własnych wniosków z teorią oraz wykorzystanie  nowej wiedzy i umiejętności w praktyce.