Teatr Praktyczny jest organizacją o charakterze edukacyjno-kulturalnym wykorzystującą teatr i techniki dramowe w projektach społecznych i biznesowych.

Naszą misją jest podnoszenie jakości relacji i poszerzanie świadomości w systemach społecznych (w zespołach, organizacjach, szkołach, firmach, korporacjach). Tworzymy i realizujemy interaktywne spektakle, projekty edukacyjno-kulturalne, szkolenia i warsztaty oparte o Dramę Praktyczną.

Cele działania Fundacji :

 1. Rozwijanie twórczych relacji ze sobą i ze światem, prowadzących do zrównoważonego rozwoju człowieka i społeczeństwa
 2. Przyczynianie się do wzrostu Rozwijanie świadomości społecznej, moralnej i duchowej ludzi
 3. Rozwój kulturalny i artystyczny człowieka
 4. Podnoszenie jakości życia osobistego i zawodowego.
 5. Edukacja i oświata w zakresie:
  • komunikacji i rozwiązywania konfliktów
  • przeciwdziałania przemocy
  • różnorodności indywidualnej i społecznej
  • ochrony środowiska i ekologii.
  • promocji zdrowia, pro-aktywnego i zdrowego stylu życia
 6. Wspieranie rodziców i dzieci w procesach wychowawczych
 7. Wspieranie osób wykluczonych społecznie w dostosowywaniu się do zmian społecznych i ekonomicznych
 8. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 9. Tworzenie wspólnot i propagowanie alternatywnych sposobów życia.

Statut Fundacji Teatr Praktyczny

Kliknij na obrazek aby ściągnąć statut w pdf.

pdf-ikonka