Ola-200Aktorka

Studentka Wydziału Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalizacją facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych.

W ostatnich latach brała udział w obozach teatralnych.

Kilkukrotnie pomagała Fundacji „Nietakt” w organizowaniu balów charytatywnych dla dzieci z domu dziecka w Falbogach, projektowała i wykonywała scenografię.

Odbywała staże w agencji reklamowej „Dees Art” w Warszawie.