Prowadzimy projekty, szkolenia i warsztaty oparte o Dramę Praktyczną.  Naszym celem jest podnoszenie świadomości w relacjach pomiędzy ludźmi pracującymi w zespołach, organizacjach, firmach, korporacjach w celu poprawy relacji i harmonijnej współpracy.

Cele realizujemy poprzez pokazywanie pełnego obrazu sytuacji, umożliwianie uczestnikom doświadczania, eksperymentowania z nowymi zachowaniami i wdrażania zmian.  Z naszego doświadczenia wynika, że większość ludzi posiada umiejętności dostosowywania się do zmiany, ale potrzebują świeżego spojrzenia lub też możliwości zobaczenia spraw z perspektywy.

Najczęściej indywidualnie ludzie znają tylko fragmenty historii i sytuacji, które rozgrywają się w firmie, skupiają się na swoich działaniach i realizacji swoich zadań. Gdy potrzebna jest współpraca pojawia się cały gąszcz relacji formalnych, nieformalnych, zależności, niewiedzy, niezrozumienia, konfliktów ukrytych, jawnych itp.

 Teatr Praktyczny, został stworzony po to, aby każdy uczestnik mógł zobaczyć i poznać z miejsca obserwatora cały system powiązań w firmie, który pokazujemy w spektaklu, doświadczyć osobiście konstruktywnej komunikacji,  oraz doskonalić wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w relacjach w zespole podczas omówień po spektaklu oraz warsztatów z komunikacji i  rozwiązywania konfliktów.

Drama Praktyczna

to techniki, sposoby, formy artystyczne i ludzie, którzy je tworzą i ich używają, służące do rozwoju człowieka na każdym poziomie: emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym.  W Dramie Praktycznej ustalamy cele, założenia i strukturę szkoleń, a następnie proponujemy różne formy dramowe i teatralne. Uczestnicy podczas naszych szkoleń łatwo przenoszą się pomiędzy światem fikcji i realnym zastosowaniem nabytych umiejętności, gdyż pracujemy cyklem Kolba, w którym każde doświadczenie musi być poddane refleksji, omówieniu i wprowadzeniu w życie.

Koncentrujemy się na szkoleniach z dziedziny komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, oraz Life Work Balance.