Proponujemy  interaktywny rodzaj szkoleń, które  prowokują do eksperymentowania, doświadczania i wprowadzania zmian w życiu. Oglądanie sytuacji z zewnątrz oraz doświadczanie pozwalają ludziom wyjść poza uwikłania emocjonalne i stres, którym poddani są gdy znajdują się w samym środku konfliktu lub trudności.

Badanie Potrzeb Szkoleniowych

Analizujemy potrzeby każdego klienta indywidualnie i na podstawie analizy potrzeb opracowujemy program szkoleniowy zgodny z  modelem Teatr Praktyczny.

Kiedy tylko jest to możliwe, przeprowadzamy krótkie spotkania z członkami zespołu, aby poznać i zrozumieć esencję problemów i zobaczyć sytuację z różnych stron.

Na podstawie zebranych informacji tworzymy scenariusz warsztatów szkoleniowych i dopasowujemy nasz model pracy do potrzeb klienta.

Jeśli istnieje taka potrzeba dostosowujemy treść spektaklu do potrzeb klienta.

Spektakl Interaktywny

W przedstawieniu biorą udział: Widzowie – nazywamy ich w teatrze Praktycznym Widzami Interaktywnymi (pracownicy firmy), aktorzy ( trenerzy przeszkoleni aktorsko w Teatrze Praktycznym) oraz osoba prowadząca spektakl – Joker. Jest on pomostem pomiędzy widownią, a aktorami i ma za zadanie tworzyć warunki i atmosferę, aby uczestnicy zaangażowali się i interweniowali na scenie.

žSpektakl „Pomiędzy” to historia menedżerki, która z różnych powodów traci panowanie nad projektem i zespołem.
žW spektaklu sceny pokazywane są dwa razy. žPierwszy pokaz to szereg scen pokazujących nierozwiązane konflikty głównej bohaterki w relacjach osobistych i ze współpracownikami. žW drugim pokazie, widzowie (uczestnicy szkolenia) mają możliwość interwencji w oglądane sceny i zaproponowania swojej wersji scenariusza dla danej sytuacji, tak aby nie doszło do konfliktów lub aby je rozwiązać.  Widzowie tworzą realistyczne sceny i wprowadzają nowe, własne rozwiązania.

Ta właśnie możliwość wpływania na rzeczywistość, możliwość korygowania i eksperymentowania z różnymi pomysłami jest  siłą Teatru Praktycznego, która ma wpływ na proces uczenia się. Widzowie jako aktorzy lub reżyserowie mogą zatrzymać, cofnąć lub skierować akcję na inne tory. Mogą nawet zmienić ton głosu lub cechy danej osoby, aby zobaczyć, jak ta zmiana wpływa na sytuację. W ten sposób uczestnicy tworzą realistyczne sceny i wprowadzają nowe własne rozwiązania.

Celem nie jest wypracowanie doskonałego rozwiązania, ale refleksje, pytania oraz przeniesienie wiedzy płynącej z doświadczenia uczestniczenia w zmianie historii i wprowadzanie tych zmian w rzeczywistości.

Warsztaty Interkatywne z zastosowaniem elementów dramy

Podczas Warsztatów pracownicy poznają machanizmy rządzące konfliktem, sposoby rozwiązywania konfliktów oraz doskonalą swój warsztat umiejętności miękkich potrzebny do zdrowej współpracy. žZawartość edukacyjna warsztatów szkoleniowych zależy od potrzeb klienta. žWarsztaty to wiedza merytoryczna i szereg sytuacji, scen organizowanych orzez uczestników w ramach pracy indywidualnej i grupowej.  žScenariusze scen i ćwiczeń budujemy w oparciu o spektakl, realne sytuacje z firmy, a także o doświadczenia podczas interwencji uczestników w spektaklu.
žSceny i techniki dramowe angażują uczestników na trzech poziomach:
– fizycznym – zaangażowanie ruchu ciała w trakcie improwizacj
– emocjonalnym – zaangażowanie emocji w trakcie wchodzenia w role
– intelektualnym – dyskusje i podsumowanie po improwizacjach

Proponujemy następujące warsztaty:

Win Win
Komunikacja i postawa asertywna
Mediacje i negocjacje
Life Work Balance
Budowanie zespołu
W roli handlowca, w roli klienta
Bądź aktorką swojego życia – Leadership dla kobiet

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania tematów do potrzeb grupy.

Coaching Zespołowy

W naszym modelu celem coachingu jest wprowadzenie do realnych sytuacji w miejscu pracy, wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu, w tym komunikacji i rozwiązywania konfliktów w relacjach indywidualnych i grupowych, gdyż w odróżnieniu od szkoleń, które dostarczają wiedzę i rozwiązania, coaching koncentruje się na wdrożeniu zmian w życie.

Pomimo, że cały model pomyślany jest jako całość, to zarówno spektakl jak i warsztaty ododzielnie mogą być przedmiotem zamówienia. Wymaga to dostosowania, aby stały się niezależną całością.